Regulamin

 

Dane sprzedawcy:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE PIETRYGA WIOLETA

74 1020 4115 0000 9702 0051 0560 PKO BP 

REGON 639963360; NIP 7891317623

Województwo WIELKOPOLSKIE; Powiat WRZESIŃSKI

KOŁACZKOWO,  UL. ŻYWIECKA 2 , BORZYKOWO; Poczta 62-306 KOŁACZKOWO

§ 1 CENY I ASORTYMENT
Sklep internetowy elcol.eu prowadzi sprzedaż wysyłkową swoich towarów. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 
§ 2 ZAMÓWIENIE
Zamówienia przyjmowane są przez Internet, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są przetwarzane w dni robocze w godzinach 07:00-17:00. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. W przypadku wątpliwości zamówienie będziemy starali się potwierdzić telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z ważnej przyczyny. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni od jego złożenia nie będzie realizowane. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować tylko w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. Cena towaru jest wiążąca w dniu zakupu i od chwili złożenia zamówienia nie ulega zmianie. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową.
 
§ 3 WYSYŁKA I ZAPŁATA
Zapłata za towar uiszczana jest przelewem na konto (przedpłata) lub gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie). Zastrzegamy sobie jednak możliwość zażądania zapłaty przelewem. W przypadku przedpłaty dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji prześlemy do Klienta e-mailem po zweryfikowaniu zamówienia. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionych produktów. 
 
 § 4 PARAGONY I FAKTURY
Do zakupu  dołączony jest paragon lub faktura VAT jeśli Klient wyrazi taką wolę. W przypadku faktury VAT Klient jest zobowiązany do podania Sprzedawcy kompletnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Firma nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy przewozowej.
 
§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi 2-7 dni robocze od momentu jego złożenia. W ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane. Automatyczne przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Informację o terminie realizacji zamówienia oraz dacie dostawy otrzymacie Państwo za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność sprawdzenia dostępności produktu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takich wypadkach podamy Państwu orientacyjny czas realizacji zamówienia.
Czas dostawy zamówienie to około 2 dni robocze.
 
§ 6 PAKOWANIE
Do wysyłki paczka jest odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami.
 
§ 7 ZWROT TOWARU
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot przyjmujemy tylko wtedy, gdy produkt nie był w jakikolwiek sposób naruszony lub eksploatowany. Produkt nie może mieć śladów używania: nie był użytkowany,  nie jest uszkodzony czy  nosi znamiona używania. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze otrzymasz przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Prosimy o dołączenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
 § 8 GWARANCJA I REKLAMACJA
Wszystkie produkty oferowane przez sklep.cabriopietryga.pl  są objęte gwarancją. Warunkiem składania reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu danego towaru w naszym sklepie. Wygląd prezentowanych towarów może się nieznacznie różnić od rzeczywistego. Zawsze decydującą charakterystyką opisu towaru jest jego nazwa, symbol i inne oznaczenia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Klient, po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego. W celu zareklamowania towaru prosimy odesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu oraz krótką informacją o uszkodzeniu. Po uwzględnieniu reklamacji zwrócimy koszty przesyłki. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni od momentu dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu.
 
 § 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient, kupujący w sklep.cabriopietryga.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień przez operatora sklepu. Operator sklepu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 
§ 10. NEWSLETTER, KOMENTARZE
Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymywania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem email, na który ma być przesyłana informacja. W każdym czasie  Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.
Klient ma prawo do zamieszczenia na stronie sklep.cabriopietryga.pl opinii na temat zakupionego towaru.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w nich treść.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia recenzji w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin wchodzi z dniem 1.02.2013 r i obowiązuje przez cały okres działalności sklepu. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w regulaminie.
Sklep sklep.cabriopietryga.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu Internetowego przez Klienta oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, zakłóceniami, opóźnieniami przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub sprzętu, czy niewłaściwym działaniem poczty elektronicznej u Klienta.
 
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie regulowane są przepisami kodeksu cywilnego, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.